Udtalelser

Om TM Business Meditation 

TM Business Meditation giver mere nærvær her og nu; mere ro, balance og overblik i arbejdet. Er bedre til at træffe både hurtige og store beslutninger. Har mere overskud og er mere forandrings-beredt.
Jytte Serup, Revas Viborg. Daglig leder af Modtagestationen

Jeg tilskriver min succes til én ting, mere end noget andet:

Ray Dalio, investor and entrepreneur, founder of the world's biggest hedge fund, Bridgewater Associates

Flere udtalelser på vej.....

Om vore bøger og coaching koncept 


"Forfatteren yder et originalt bidrag til organisations- og ledelsesteorien. Dette er innovation i stort format. Bogen står for paradigmeskabende nytænkning."
Olavur Christiansen PHD, General Sekretær for det Økonomiske Råd for Færøernes Landsstyre - og lektor ved Færøernes Universitet
 
"Gunnar Kastbjergs bog repræsenterer en ny epoke inden for lederskab, en epoke hvor man går meget dybere end dagens overfladiske 'quick fix' og problemorienterede bøger. Albert Einstein har sagt: At gøre de samme ting hver gang og håbe på et andet resultat er definitionen på galskab. Kastbjerg viser os - i teori og praksis - hvordan vi kan gøre noget virkeligt innovativt for at opnå en revolutionerende forbedring for individ, organisation og samfund".
Harald Harung, Associate professor, Høyskolen i Oslo.
Visiting associate professor, Maharishi University of Management, USA


"Trods al teknisk udvikling og alle managementmodeller står vi stadig med de klassiske ledelsesproblemer: Hvordan skal lederen lede? Hvordan træffer man gode beslutninger? I Magtens Nøgler tager forfatteren læseren med på en spændende rejse i vore dages virksomhedsledelse og den urgamle vediske tradition. I Veda kulturen forstod man at arbejde ud fra en kraftfuld bevidsthed der beriger menneskets eksistens. Da opnåede man 'flow', og løsningerne blev bestående og dybtgående. Men hvordan kan vi tillempe denne visdom til i dag? Netop dette taler Kastbjerg om for os. Læs, lær og gør!"
Evert Gummesson, Professor i marketing og management, Stockholms universitet