Vastu Arkitektur

Denne arkitektur sikrer at en bygning bare vil have livsfremmende virkninger på dem som opholder sig i den. Specielt tages hensyn til hvilken indflydelse solen har på bygningen, men der er også andre faktorer som spiller ind.

De 3 hovedprincipper er:
  • Orientering
  • Proportioner
  • Placering af bygningens rum

Som det vil forstås af det følgende kan man ikke leve 100% op til  alle principperne i eksisterende bygninger, men nogle af dem er det muligt at følge.

1. Korrekt orientering


Orientering betyder, at huset skal ligge præcist efter verdens­hjørnerne, og at hoveddøren vender stik øst. Forklaringen kan være flere ting. Hvis facaden træffes af solens stråler ved solopgangen oplades huset med en ny og kreativ energi, ligesom solenergien om morgenen er i tiltagende. Ved aftentid er energien aftagende hvilket ikke skaber en naturlig vækst, derimod får det ting til at gå i stå - helt umiddelbart forstået. At solens energi er forskellig afhængig af tidspunkt på dagen har alle lagt mærke til.

En anden forklaring på hvorfor øst er gunstigt finder vi i jordens rotation: det som vender mod øst 'kører' fremad, og de fleste oplever det som mest behageligt at vende mod 'kørselsretningen', f.eks. i et tog.

For det tredie kan man måle at hjernen fungerer bedre når ansigtet vender mod øst. Dette lyder specielt, men neuronerne i den del af hjernen som hedder thalamus (hjernens centrale computer eller relæ) fungerer mere balanceret når man ser mod øst.

Ud over disse forklaringer kan der være kvantemekaniske som vi ikke kender til på nuværende tidspunkt

2. Korrekte proportioner

Proportioner betyder at husets udseende bliver mest muligt harmonisk når sokkel, vægge, tag og tagfiguren øverst følger nogle bestemte forhold. Proportioner er også nøglen til vellykket design i naturen (f.eks. Fibonacci). En bygning med korrekte proportioner eller mål retter vore følelser, tanker og handlinger i en naturlig og resultat skabende retning.

Vi finder en rimelig logisk forklaring her ved at tænke på et musik instrument. Det skal have præcise dimensioner for at skabe harmoniske lydvibrationer som vi synes om at lytte til. På samme måde er det med et hus eller et rum. Dets dimensioner understøtter også vibrationer med bestemte frekvenser. Hemmeligheden ligger tilsyneladende i at dimensionerne skal kalkuleres således at de kun fremmer de frekvenser der er gode for livets udvikling, medens negative vibrationer neutraliseres.

3. Korrekt rumplacering 

Rumplacering betyder, at hver funktion i virksomheden vil have sin ideelle placering i bygningernes grundplan: Indgang og reception, kontorer, kantine, meditationsrum, møderum osv. har alle sin bedste plads i bygningen! Kontorer placeres normalt hvor energierne er balancerede, så der er mere overblik til at træffe gode beslutninger. Det synes her logisk at solens varme påvirkning over dagen spiller ind som en væsentlig forklaring for hvor rummene bør være.

4. Naturlige og giftfri byggematerialer

En vigtigt bestanddel i Maharishi Vastu byggemetoden er bæredygtighed, miljøet og vedvarende energi. Derfor benyttes naturlige og giftfri byggematerialer der passer til de lokale klimaforhold, så som træ, mursten og glas. Der anvendes naturlig beklædning: kalkpuds, marmor, skifer, keramikfliser, og teglsten. På samme vis naturmaterialer til tæpper, gardiner og møbler, samt naturlig, giftfri maling og lim.

5. Andre vigtige forhold

Maharishi Vastu tager også højde for andre vigtige forhold, som vi ikke vil gå nærmere ind på her:
  • Grundens hældning
  • Grundens form
  • Påvirkning fra omgivelserne, inklusive havet, søer, vandløb og damme

Alt i alt må vi konkludere at en bygnings atmosfære kan føles, og objektivt set er, mere eller mindre harmonisk. De ovennævnte punkter er her af afgørende betydning. Balancen i atmosfæren har indflydelse på hvor klart vi beslutter og handler. Derfor vil vi sige til eftertanke, at firmaets succes i høj grad påvirkes af de bygninger man befinder sig i.